کنسرت آنلاین علی زند وکیلی

  کنسرت آنلاین علی زند وکیلی علی زند وکیلی در چهاردمین  روز از جشنواره نوروزخانه در برج میلاد تهران روی صحنه می رود . این برنامه 22 فروردین از ساعت 21 به صورت اختصاصی از شبکه تعاملی تیوا و دیگر سایت های رسمی روی آنتن خواهد رفت . جشنواره نوروزخانه از 8 فروردین تا 22 فروردین به همت موسسه فرهنگی هنری جام سبز، معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری به صورت …
ادامه مطلب

کنسرت آنلاین گروه رستاک

  کنسرت آنلاین گروه رستاک گروه رستاک  در سیزدهمین روز از جشنواره نوروزخانه در برج میلاد تهران روی صحنه می رود . این برنامه 20 فروردین از ساعت 21 به صورت اختصاصی از شبکه تعاملی تیوا و دیگر سایت های رسمی روی آنتن خواهد رفت . جشنواره نوروزخانه از 8 فروردین تا 22 فروردین به همت موسسه فرهنگی هنری جام سبز، معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری به صورت آنلاین برگزار …
ادامه مطلب

کنسرت آنلاین سینا سرلک

  کنسرت آنلاین سینا سرلک سینا سرلک در دوازدهمین روز از جشنواره نوروزخانه در برج میلاد تهران روی صحنه می رود . این برنامه 19 فروردین از ساعت 21 به صورت اختصاصی از شبکه تعاملی تیوا و دیگر سایت های رسمی روی آنتن خواهد رفت . جشنواره نوروزخانه از 8 فروردین تا 22 فروردین به همت موسسه فرهنگی هنری جام سبز، معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری به صورت آنلاین برگزار …
ادامه مطلب

کنسرت آنلاین حامی

  کنسرت آنلاین حامی حامی  در یازدهمین روز از جشنواره نوروزخانه در برج میلاد تهران روی صحنه می رود . این برنامه 18 فروردین از ساعت 21 به صورت اختصاصی از شبکه تعاملی تیوا و دیگر سایت های رسمی روی آنتن خواهد رفت . جشنواره نوروزخانه از 8 فروردین تا 22 فروردین به همت موسسه فرهنگی هنری جام سبز، معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری به صورت آنلاین برگزار می گردد …
ادامه مطلب

کنسرت آنلاین سعدالله نصیری

  کنسرت آنلاین سعدالله نصیری سعدالله نصیری با همراهی گروه ژوانا  در دهمین روز از جشنواره نوروزخانه در برج میلاد تهران روی صحنه می رود . این برنامه 17 فروردین از ساعت 21 به صورت اختصاصی از شبکه تعاملی تیوا و دیگر سایت های رسمی روی آنتن خواهد رفت . جشنواره نوروزخانه از 8 فروردین تا 22 فروردین به همت موسسه فرهنگی هنری جام سبز، معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری …
ادامه مطلب

کنسرت آنلاین مهدی یغمایی

  کنسرت آنلاین مهدی یغمایی مهدی یغمایی در نهمین روز از جشنواره نوروزخانه در برج میلاد تهران روی صحنه می رود . این برنامه 16 فروردین از ساعت 21 به صورت اختصاصی از شبکه تعاملی تیوا و دیگر سایت های رسمی روی آنتن خواهد رفت . جشنواره نوروزخانه از 8 فروردین تا 22 فروردین به همت موسسه فرهنگی هنری جام سبز، معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری به صورت آنلاین برگزار …
ادامه مطلب

کنسرت آنلاین ناصر وحدتی

  کنسرت آنلاین ناصر وحدتی ناصر وحدتی اسطوره موسیقی گیلان با همراهی گروه گیل و آمارد  در  هشتمین روز از جشنواره نوروزخانه در برج میلاد تهران روی صحنه می رود . این برنامه 15 فروردین از ساعت 21 به صورت اختصاصی از شبکه تعاملی تیوا و دیگر سایت های رسمی روی آنتن خواهد رفت . جشنواره نوروزخانه از 8 فروردین تا 22 فروردین به همت موسسه فرهنگی هنری جام سبز، …
ادامه مطلب

کنسرت آنلاین حمید عسگری

  کنسرت آنلاین حمید عسگری حمید عسگری در  هفتمین  روز از جشنواره نوروزخانه در برج میلاد تهران روی صحنه می رود . این برنامه 14 فروردین از ساعت 21 به صورت اختصاصی از شبکه تعاملی تیوا و دیگر سایت های رسمی روی آنتن خواهد رفت . جنشواره نوروزخانه از 8 فروردین تا 22 فروردین به همت موسسه فرهنگی هنری جام سبز، معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری به صورت آنلاین برگزار …
ادامه مطلب

کنسرت آنلاین رحیم شهریاری

  کنسرت آنلاین رحیم شهریاری رحیم شهریاری خواننده آذری زبان موسیقی پاپ در  ششمین روز از جشنواره نوروزخانه در برج میلاد تهران روی صحنه می رود . این برنامه 13 فروردین از ساعت 21 به صورت اختصاصی از شبکه تعاملی تیوا و دیگر سایت های رسمی روی آنتن خواهد رفت . جنشواره نوروزخانه از 8 فروردین تا 22 فروردین به همت موسسه فرهنگی هنری جام سبز، معاونت فرهنگی و اجتماعی …
ادامه مطلب

کنسرت آنلاین رضا یزدانی

  کنسرت آنلاین رضا یزدانی رضا یزدانی  در  پنجمین  روز از جشنواره نوروزخانه در برج میلاد تهران روی صحنه می رود . این برنامه 12 فروردین از ساعت 21 به صورت اختصاصی از شبکه تعاملی تیوا و دیگر سایت های رسمی روی آنتن خواهد رفت . جنشواره نوروزخانه از 8 فروردین تا 22 فروردین به همت موسسه فرهنگی هنری جام سبز، معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری به صورت آنلاین برگزار …
ادامه مطلب