​​​​​​​​​​​نمایش صوتی کوری 

نوشته کاملیا کریمی

با اقتباس از نوشته کوری ژوزه ساراماگو

تهیه کننده و کارگردان : فریبرز صفی 

​​​​​​​ناشر : موسسه فرهنگی هنری جام سبز 


​​​​​​​بازیگران : محمد مقدسی ، یحیی گلنسایی ، بهاره جلودارزاده ، محمد رضا لاکچی ، حمید طاهری ، رهی نادری ، طیبه رضایی ، احمد ذبیحی ، فرزاد ایروانی ، نیلوفر رحمانی ، مجتبی تقوی ، زهرا پورعلی ، محمد حسین اثنی عشری
​​​​​​

​​​​​​​​​​​نمایش صوتی رییس جمهور

نوشته مجید حیدری 

با اقتباس از نوشته عشق رییس جمهور پاتریک اندرسون 

تهیه کننده رادیویی و کارگردان : فریبرز صفی 

تهیه کننده : امیر حسین بی ریا 

​​​​​​​ناشر : موسسه فرهنگی هنری جام سبز 
​​​​​​​

بازیگران : جواد  یحیوی ، سورنا طاهری ، آرمین راستگو ، محمد مقدسی ، سپهر ملکوتی ، سامان سالاری ، یحیی گلنسایی ، مازیار مهرگان ، عارف علوی محمدرضا لاکچی ، بهاره جلودار زاده ، کاملیا کریمی ، امیر شمس ، بهزاد محمدی ، محمد خبوشان ، مریم گلستانی ، فروغ فرزین فر ، محمد رضا محبی ، طیبه رضایی ، احمد ذبیحی ، طاهر صمدی ، صابره پناهنده ، حسین مرتضوی حمیده  خرادپور ، زهرا پورعلی

​​​​​​​گوینده : پریا علیمردان​​​​​​​​​​​​​​

​​​​من خشمگین میشوم اما پرخاشگری نمیکنم 

نوشته محمد قهرمانی . مریم باباخانی

از مجموعه کتاب های خودیاری
تهیه کننده رادیویی و کارگردان : فریبرز صفی 

​​​​​​​ناشر : انتشارات کادح - موسسه فرهنگی هنری جام سبز 
​​​​​​​

بازیگران : گروه هنری آوای آپامه 

اعتماد به نفس یا اعتماد به سقف
نوشته محمد قهرمانی . زهره قادری
از مجموعه کتاب های خودیاری
تهیه کننده رادیویی و کارگردان : فریبرز صفی 
​​​​​​​ناشر : انتشارات کادح - موسسه فرهنگی هنری جام سبز 
​​​​​​​
بازیگران : گروه هنری آوای آپامه 
​​​​​​​

من استرس دارم اما آن را کنترل می کنم 
نوشته محمد قهرمانی . مریم باباخانی
از مجموعه کتاب های خودیاری
تهیه کننده رادیویی و کارگردان : فریبرز صفی 
ناشر : انتشارات کادح - موسسه فرهنگی هنری جام سبز 
​​​​​​​
بازیگران : گروه هنری آوای آپامه ​​​​​​​

نه پر رو باش نه کم رو 
نوشته محمد قهرمانی . رویا افشار 
از مجموعه کتاب های خودیاری
تهیه کننده رادیویی و کارگردان : فریبرز صفی 
​​​​​​​ناشر : انتشارات کادح - موسسه فرهنگی هنری جام سبز 
​​​​​​​
بازیگران : گروه هنری آوای آپامه ​​​​​​​

آرام سازی  
نوشته محمد قهرمانی . مریم باباخانی
از مجموعه کتاب های خودیاری
تهیه کننده رادیویی و کارگردان : فریبرز صفی 
​​​​​​​ناشر : انتشارات کادح - موسسه فرهنگی هنری جام سبز 
​​​​​​​
بازیگران : گروه هنری آوای آپامه 

بازی گوشی یا گوشی بازی 
نوشته محمد قهرمانی . مریم باباخانی
از مجموعه کتاب های خودیاری
تهیه کننده رادیویی و کارگردان : فریبرز صفی 
ناشر : انتشارات کادح - موسسه فرهنگی هنری جام سبز 
​​​​​​​
بازیگران : گروه هنری آوای آپامه ​​​​​​​