نام آهنگخوانندهترانه سراآهنگسازتنظیمنوازندهمیکس و مسترینگ
آوازه خون فرزاد جلالیهادی زینتیهادی زینتیمهرداد قنبریمهرداد قنبری (الکتریک گیتار)مهرداد قنبری
اذیتم نکنمهران فهیمیمهران فهیمی، سعید باقریمهران فهیمیمهرداد قنبریمحمد افضل
چشم بی خواباهورا احمدی، امیر احمدیجبرئیل شاه محمدیامیر جلیلی، امیر احمدیمهرداد قنبریمهرداد قنبری (گیتار نایلون)، هومن نامداری (ساکسوفون)مهرداد قنبری
ایران اهورا احمدی، نسرین مقانلواهورا احمدیاهورا احمدیمهرداد قنبرینیما غفاری (درامز)، حسین شریفی (ترومبون)، میثم ابراهیمی (استرینگ)رضا پور رضوی
مشکوکماهورا احمدی، نسرین مقانلواهورا احمدیاهورا احمدیمهرداد قنبریمهرداد قنبری
دهه شصتفرزاد جلالیفرزاد جلالیفرزاد جلالیمهرداد قنبریمهرداد قنبری (الکتریک گیتار)مهرداد قنبری
درد داردنسرین مقانلواهورا احمدیاهورا احمدیمهرداد قنبریوحید بقراط پور
فرزندکاروک بند-کاروک بندمهرداد قنبرینوید محمدی (گیتار سولو)، امین سعیدی (گیتار الکتریک)مهرداد قنبری
جادو امیر خوشناماحسان رمزعلیامیر خوشناممهرداد قنبریفیروز ویسانلو (گیتار نایلون)حمیدرضا مرادی
قلعهفرزاد جلالیفرزاد جلالیفرزاد جلالیمهرداد قنبریمهرداد قنبری (الکتریک گیتار)مهرداد قنبری
جاده بی مقصدفرزاد جلالیفرزاد جلالیفرزاد جلالیمهرداد قنبریمهرداد قنبری (الکتریک گیتار)مهرداد قنبری
جان ای جانمیثم معافیمیثم معافیمیثم معافیمهرداد قنبریمرسل وطنی (ساکسوفون)حامد برادران
یکی مثل منه، یکی مثل تومیثم معافیمیثم معافیمیثم معافیمهرداد قنبریمهرداد قنبری
کاشامیر خوشنامامیر خوشنامامیر خوشناممهرداد قنبریژیوان وفاهخواه (کلارینت)حمیدرضا مرادی
خبر دارماهورا احمدیاهورا احمدیاهورا احمدیمهرداد قنبریفیروز ویسانلو (گیتار نایلون)، بابک ریاحی پور (گیتار بیس)رضا پور رضوی
خاک مردهکاروک بند-کاروک بندمهرداد قنبرینوید محمدی (گیتار سولو)، امین سعیدی (گیتار الکتریک)مهرداد قنبری
خدای عشق علی ژانعلی ژانعلی ژانمهرداد قنبریهومن نامداری (ساکسوفون)
کوچهمحمد تنهاییاهورا احمدیاهورا احمدیمهرداد قنبریمهرداد قنبری
مشکوکم اهورا احمدی، نسرین مقانلواهورا احمدیاهورا احمدیمهرداد قنبریمهرداد قنبری
هوای خونهاهورا احمدیمهرداد قنبریمهرداد قنبری
نفسامیر خوشناماحسان رمزعلیمهرداد قنبریمهرداد قنبریکیان دارات (گیتار نایلون)محسن نامدار
تو خوبی امیر خوشنامنیکشاهنیکشاهمهرداد قنبریپریا سمیع (همخوان)ایمان احمدزاده
بلالامید حاجیلیمهرداد قنبریمهرداد قنبری
طناب داراهورا احمدی، نسرین مقانلواهورا احمدیاهورا احمدیمهرداد قنبریحامد حمیدی (گیتار نایلون)رضا پور رضوی
یلداامیر خوشنامامیر خوشناممهرداد قنبریعظیم روحانی (گیتار نایلون)مهرداد قنبری
آیینهامین سعیدیامین سعیدیمهرداد قنبریامین سعیدی (گیتار الکتریک)مهرداد قنبری
گاهی امین سعیدیامین سعیدیمهرداد قنبریامین سعیدی (گیتار الکتریک)مهرداد قنبری
اگه برگردیمسیحامسیحامسیحامهرداد قنبریآراد یادگار فرد (گیتار نایلون)مهرداد قنبری
یه عشق ایناستامیر خوشنامعلی بحرینیحامد دهقانیمهرداد قنبریمیلاد مجذوب (گیتار الکتریک)، پریا سمیع (همخوان)، طارق طریقت (پرکاشن)ایمان احمدزاده
بی خوابییاسان لایقییاسان لایقییاسان لایقیمهرداد قنبریمهرداد قنبری
دلخوشمامیر خوشنامنیکشاهنیکشاهمهرداد قنبریمهرداد قنبری (گیتار نایلون و آکوستیک)مهرداد قنبری
عصر مشروطهامیر خوشنامنیلوفر منصورینیلوفر منصوریمهرداد قنبریسمیرا ملک (همخوان)، مرسل وطنی (ساکسوفون)، رضا چشم شب (گیتار نایلون)حمیدرضا مرادی
تو نمیدونیامیر خوشنامامیر خوشناممهرداد قنبریمهرداد قنبری
صدای بارونامیر خوشنامامیر خوشناممهرداد قنبریمرسل وطنی (ساکسوفون)محمد مقدسی