نمایش کمدی گاوبندی

 

نمایش کمدی

گاوبندی

هر شب ساعت ۱۹ در پردیس سینمایی مگامال بر روی صحنه می رود

این نمایش کاری از گروه هنری آلفا به کارگردانی 

مجید گلکار و آرمین راستگو

نویسندگی 

تاتوره ازوجی

به

تهیه کننده

طاهر صمدی می باشد

 

سینما مگامال

روابط عمومی

۴۴۶۳۴۲۹۰ - ۴۴۶۳۳۱۵۵ - ۰۹۹۰۷۳۰۰۰۲۶ - ۰۹۹۰۷۳۰۰۰۳۶

جهت برنامه ارگانی و رزرو تعداد بالای بلیط

۰۲۱۸۸۸۸۰۲۴۷ - ۰۹۳۸۱۶۶۴۳۶۵