فراخوان نویسندگی

 

فراخوان نویسندگی

موسسه فرهنگی هنری جام سبز از تمامی هنرمندان در زمینه نویسندگی به خصوص نویسندگان نمایش و نمایش رادیویی جهت مشارکت در پروژه های ن گروه هنری آوای آپامه  دعوت به عمل می آورد.

در صورت تمایل آثار خود را به ایمل زیر ارسال فرمایید .