کنسرت حامی - ۱۳ تیر

کنسرت حامی  در ۱۱ تیر تمدید شد . 

این کنسرت در سالن برج  میلاد  توسط موسسه فرهنگی هنری جام سبز و رویال هنر برگزار می گردد .
خرید بلیط 

 http://Iranconcert.com