کنسرت محسن یگانه - ۱۱ تیر

 محسن یگانه در ۱۱ تیر برای سومین بار تمدید شد . 
این کنسرت در سالن اسپیناس تهران توسط موسسه قرهنگی هنری جام سبز برگزار می گردد .