کنسرت رضا صادقی

 

کنسرت رضا صادقی 18 تیر - زیبا کنار 

رضا صادقی 18 تیر در سالن vip آرش مارکت در زیبا کنار روی صحنه می رود . 
تهیه کننده : موسسه فرهنگی هنری جام سبز 
خرید بلیط