کنسرت مجید رضوی در رشت تمدید شد

 

با توجه به استقبال از کنسرت مجید رضوی 30 اردیبهشت، این کنسرت در تاریخ 31 اردیبهشت تمدید شد .  
تهیه کننده موسسه فرهنگی هنری جام سبز 

تهیه بلیط