کنسرت مجید رضوی

 

کنسرت مجید رضوی 30 اردیبهشت 1401 - رشت 

مجید رضوی 30 اردیبهشت برای اولین بار در سالن مجلل رشت روی صحنه می رود . 
تهیه کننده موسسه فرهنگی هنری جام سبز 

تهیه بلیط