برنامه اکران فیلم کوتاه کوچ

 

 

برنامه اکران فیلم کوتاه کوچ به کارگردانی امید یوسفی در چهلمین جشنواره فیلم کوتاه تهران در پردیس سینمایی ملت 

پنجشنبه ۲۷ مهر - سالن یک - سانس دو - ساعت ۱۶
شنبه ۲۹ مهر - سالن یک - سانس چهار - ساعت ۲۰:۳۰
یکشنبه ۳۰ مهر - سالن دو - سانس یک - ساعت ۱۴
دوشنبه ۱ آبان - سالن دو - سانس سه - ساعت ۱۸:۳۰