نامه اتحادیه ناشران به وزیر

 

حضور محترم  جناب آقای 
محمدمهدی اسماعیلی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

با سلام 
گر سنگ از این حدیث بنالد عجب مدار
که در پاسخ به دعوت بشارت گونه ی جنابعالی در ورود هنرمندان به عرصه ی فعالیت و کنسرت گذاری و پس از طی هفت خوانی که نیاز به شرح و توضیح اضافه ای  ندارد ،شاهد اتفاقاتی تلخ و تاسف بار باشیم.
تاسف ما نخست برای تخفیف و تحقیر وزارتخانه ای است که نام فرهنگ بر تارک آن می درخشد و بعد برای هنرمندان و تهیه کنندگان و نهایتا مردم و مخاطبان فرهیخته ای است که به تک تک آنها ظلم و بی احترامی روا داشته می شود.
جناب آقای وزیر
در سنوات گذشته بارها براین نکته تاکید شده که وقتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوزی صادر می‌کند اولین مسئول و مقامی که باید از آن مجوز صیانت و حمایت کند خود وزارت ارشاد است و سپس تمامی دستگاهها و مقامات لشکری و کشوری موظفند تا مجوز صادره را محترم شمرده و هریک در اجرای دقیق و منظم آن با مجریان  امر، همکاری و همراهی کنند تا بدین ترتیب به اصل قانون و حکمرانی استوار و منسجم در کشور مشروعیت بخشیده و به تحکیم رابطه ی دولت و ملت به مثابه ی یک حکومت مدرن تحقق ببخشند .
آقای وزیر
متاسفانه باید به استحضار حضرتعالی برسانیم که در دولت سیزدهم در کمال ناباوری گاه دیده شده که مجوز های صادره از سوی وزارت ارشاد، نه تنها از هیچ پشتوانه ای برخوردار نبوده بلکه در برخی شهرها، ادارات کل ارشاد نیز با بی تدبیری و عدم صلابت در مدیریت فرهنگی، موجبات ورود و دخالت دیگر نهادها و اعمال نظر افراد فاقد صلاحیت را پدید آورده و جایگاه واقعی اداره فرهنگ و ارشاد را به سطحی نازل فروکاسته اند !!
در پایان با کمال تاسف به استحضار می رسانیم که در آخرین اقدام خودسرانه و غیر مسئولانه ای که در همین پایتخت و بغل گوش وزارت فخیمه ی ارشاد و در قلب وزارت کشوری که خود باید در پاسداشت قانون و نظم و انضباط الگو و سرمشق دیگر ارگانها و وزارتخانه ها باشد کنسرت آقای رضا بهرام بعد از توزیع بیش از شش هزار بلیت به فاصله چند ساعت قبل از آغاز برنامه به بهانه های واهی لغو و علنا به شعور مخاطبان توهین و به هزاران نفر از اهالی فرهنگ،بی اعتنایی و بی احترامی شده است. 
آیا نباید با مسبب و عوامل این بی قانونی و بی نظمی خسارت بار مقابله شود؟ این کدام نهاد و دستگاهی است که علیرغم طی مراحل پیچیده و مطول اخذ مجوز و انجام تمامی هماهنگی های مختلف در دقیقه ی نود راسا بر تمامی مجوزها خط بطلان کشیده و در جایگاه فرا قانونی  می نشیند!!!
آیا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نباید به عنوان مدعی العموم به این مساله ورود کرده و از حقوق هنرمندان و مردم حامی فرهنگ حمایت نماید؟
جناب آقای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
مجمع تولیدکنندگان آثار شنیداری به نمایندگی از سوی همه ی هنرمندان حوزه ی موسیقی کشور  اعتراض شدید خود را نسبت به اینگونه اعمال غیرقانونی و توهین آمیز اعلام داشته و از وزارت ارشاد قویا می خواهد تا در حمایت از حقوق حقه ی هنرمندان اقدام و در مقابل این نوع رفتارهای خودسرانه اهانت بار عمل نماید.

با تجدید احترام                                     
محسن رجب پور                                    
مدیر عامل مجمع صنفی تولیدکنندگان آثار موسیقی و شنیداری