بچه های شرق احیا شد

سال های پیش روزنامه شرق ضمیمه کودک و نوجوان با نام بچه های شرق داشت که به علت شرایط نا به سامان مطبوعات در کشور به مرور زمان بچه های شرق از دل روزنامه بیرون آمد و حذف شد .

بچه های شرق در سال 1401 به سردبیری مرضیه احمدی صالح و مدیریت هنری مهران حق شناس احیاشد 

این ویژه نامه نوروزی کودک و نوجوان در اسفند 1401منتشر و با آخرین شماره سال روزنامه شرق در سراسر ایران توزیع شد .

با توجه به اقدامات تیم بچه های شرق، ماهنامه ای  با موضوع تخصصی نوجوان به زودی منتشر خواهد شد و در نشستی خبری به مشتاقان معرفی خواهد گردید .

در شماره نخست، عسل جعفری با طراحی، سودا میزبانی، شراره هاشم، آرینا حکیم زاده و فرزانه رحمانی با داستان نویسی، صدیقه اسماعیل لو با شعر، مهران حق شناس با داستان تصویری و زینب پیرایش با تصویرگری در کنار این ویژه نامه بودند .

 

دانلود ویژه نامه کودک و نوجوان نوروز 1401

نوروز 4.pdf